Aktualności

Drodzy Uczestnicy Konkursu, informujemy, iż nagrody przekażemy Wam tuż po feriach. Póki co, życzymy Wam dobrego odpoczynku i  jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom, autorom prac wyróżnionych, ale i wszystkim Wam, którzy złożyliście prace w konkursie pt. Szacunek dla Seniorów obowiązkiem jest Juniorów.

Projekt jest finansowany z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny. #AktywniObywateleGranty

Wyniki konkursu

Zakończyły się obrady komisji konkursu plastycznego dla uczniów lubelskich szkół podstawowych pt. „Szacunek dla Seniorów obowiązkiem jest Juniorów” w ramach projektu „Kierunek Włączenie – Seniorki i Seniorzy są wśród nas”. Komisja w składzie Agnieszka Kosiorek – artysta plastyk oraz Rafał Lipski – artysta plastyk, wraz z organizatorem konkursu Fundacją Aktywności Obywatelskiej, prezentują listę zwycięzców:

Przez cały nasz projekt „Osobom starszym – wsparcie i szacunek” towarzyszyło nam Polskie Radio Lublin, a z Radia Pani Redaktor Magdalena Lipiec-Jaremek. Bardzo dziękujemy Rozgłośni za Patronat medialny nad naszym projektem a Pani Redaktor za wielkie zaangażowanie na rzecz osób starszych i wytrwałe towarzyszenie nam przez wszystkie miesiące projektu. Liczymy na dalszą współpracę a póki co zachęcamy do wysłuchania audycji, które ukazy się w Radiu Lublin na temat naszego projektu.

1. 24.06 PIĘKNE ŻYCIE

https://radio.lublin.pl/2021/06/piekne-zycie-87/

2. 01.07 PIĘKNE ŻYCIE

https://radio.lublin.pl/2021/07/piekne-zycie-91/

3. 22.07 PIĘKNE ŻYCIE

https://radio.lublin.pl/2021/07/22-07-2021-piekne-zycie/

4. 29.07 PIĘKNE ŻYCIE

https://radio.lublin.pl/2021/07/29-07-2021-piekne-zycie/

5. 12.08 PIĘKNE ŻYCIE

https://radio.lublin.pl/2021/08/piekne-zycie-96/

6. 26.08 PIĘKNE ŻYCIE

https://radio.lublin.pl/2021/08/piekne-zycie-97/

7. 02.09 PIĘKNE ŻYCIE

https://radio.lublin.pl/2021/09/02-09-2021-piekne-zycie/

8. 23.09 PIĘKNE ŻYCIE

https://radio.lublin.pl/2021/09/23-09-2021-piekne-zycie/

9. 18.11 PIĘKNE ŻYCIE

https://radio.lublin.pl/2021/11/18-11-2021-piekne-zycie/

10. 25.11 PIĘKNE ŻYCIE

https://radio.lublin.pl/2021/11/25-11-2021-piekne-zycie/

11. 14.10 "POGOTOWIE RADIOWE"

https://radio.lublin.pl/2021/10/14-10-2021-pogotowie-radiowe/

Projekt „Osobom starszym – wsparcie i szacunek”  jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 oraz ze środków Gminy Lublin.

Z dniem 31 grudnia b.r. kończy się nie tylko stary rok, dobiega też końca projekt „Osobom starszym
– wsparcie i szacunek”. Jaki to był czas dla seniorów – uczestników i dla całego zespołu Fundacji?

Niecały rok trwania projektu przyniósł bardzo wiele nowej wiedzy i doświadczeń. Uczestnicy zebrali wszechstronny i wyczerpujący zasób informacji o bezpieczeństwie seniorów: w domu, na drodze,
w Internecie i w relacjach zarówno z osobami z otoczenia, jak zupełnie obcymi, działającymi niekoniecznie w dobrej wierze. Dzięki uczestnikom wiedza rozprzestrzeniła się wśród podopiecznych
i dalej, przekazywana w sąsiedztwie. Uczestnicy – opiekunowie samotnych osób z sąsiedztwa zdobyli nowe doświadczenia, spędzili kolejne miłe chwile, zyskując w nagrodę otwarcie swoich podopiecznych na świat i ludzi, powrót ich optymizmu, radości życia.

Dodatkowym wymaganiem było ćwiczenie zdolności organizacyjnych i umiejętności wykorzystania czasu. W panujących warunkach uczestnicy oraz zespół Fundacji tak dobierali zajęcia, stworzyli taki system spotkań, aby każdy czuł się bezpiecznie pod względem zdrowotnym.

Udało się zrealizować wszystkie zadania i osiągnąć wszystkie cele. Seniorzy – uczestnicy z całym zaangażowaniem darzyli wsparciem swoich podopiecznych. Satysfakcja z podjętych bezinteresownie działań wyraża się choćby w życzeniach, aby jak najszybciej mogli wznowić współpracę z Fundacją,
i w oczekiwaniu na kolejne projekty.  

Projekt „Osobom starszym – wsparcie i szacunek”  jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 oraz ze środków Gminy Lublin.