„Biznes w zasięgu ręki!"

 
UWAGA! Ostateczne wyniki rekrutacji znajdziesz TUTAJ.

Rekrutacja do projektu trwa w okresie:
od 12.05.2017 do 18.05.2017 włącznie.

Nabór formularzy rekrutacyjnych odbywać się będzie w:

Biuro Projektu

ul. Dolna 3-go Maja 6/3
20-079 Lublin
Tel. 81 532 25 52
tel. kom.: 789 354 155

 

UWAGA!

Ostateczne wyniki rekrutacji do projektu „Biznes w zasięgu ręki!”

Zamieszczamy ostateczną listę Uczestników i Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Biznes w zasięgu ręki!”.

Lista ostateczna BWR

UWAGA!

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - WYNAJEM SALI

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na wynajem sali w Lublinie. Szczegóły zapytania znajdują się TUTAJ. Wersja edytowalna zaproszenia TUTAJ.

UWAGA!

Rekrutacja zakończona! 
Informujemy, iż zgodnie z terminem w dniu 2 czerwca 2017 r. po godz. 15.00 rekrutacja do projektu „Biznes w zasięgu ręki!”  została zakończona.

UWAGA!
Informujemy, że czas naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu „Biznes w zasięgu ręki!” został przedłużony do dn.2 czerwca 2017 r., do godz. 15.00. Zasady naboru nie uległy zmianie. Zastrzegamy sobie  możliwość zawieszenia naboru kandydatów/ek w przypadku, gdy liczba złożonych formularzy rekrutacyjnych przekroczy 60 (120% Uczestników projektu).

Projekt pt. „Biznes w zasięgu ręki!" jest realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.08.2018r. przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o. Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 40 firm przez 40 uczestników i zwiększenie ilości miejsc pracy. W ramach projektu odbędą się szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną przyznane bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności oraz finansowo-doradcze wsparcie pomostowe.
Projekt "Biznes w zasięgu ręki!" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Instrukcja dotycząca pojawiających się pytań

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacji - pdf

Formularz rekrutacji - word

Regulamin rekrutacji

Karta oceny formularza dotyczącego I etapu rekrutacji

Karta oceny formularza dotyczącego II etapu rekrutacji

 

Dokumenty związane z udzieleniem dotacji i wsparciem pomostowym:

Wzór biznesplanu

Karta oceny biznesplanu

Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego