„Spotkanie z Geniuszem”

Projekt realizowany od 1 kwietnia do 31 października 2015 r.