Projekty Polskie

Aktywne Miasto Lublin

23-05-2014

Projekt „Aktywne Miasto Lublin” jest realizowany w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Dobrego Pasterza, Partnerami zaś Fundacja Aktywności Obywatelskie litewska organizacja – Municipal Training Centre przy Politechnice w Kownie. Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Lublina.

Cel zostanie zrealizowany poprzez działania: Akademię Liderów Obywatelskich (w ramach niej odbędą się 36-godzinne warsztaty dla 12 liderów/ek z Lublina), wizytę studyjną szlakiem litewskich inicjatyw obywatelskich, zorganizowanie 8 inicjatyw obywatelskich na terenie dzielnic Lublina, coaching liderów/ek obywatelskich podczas przygotowywania i realizacji inicjatyw, organizację Dni Obywatelskich (poradnictwo i edukacja obywatelska) oraz stały dostęp do literatury obywatelskiej poprzez utworzoną biblioteczkę i czytelnię obywatelską. Ponadto zostaną wydane dwa egzemplarze gazety „Pasterz” poświęcone w całości prawom i obowiązkom obywatelskim.Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.