Projekty Polskie

Akcja Konsultacja!

23-05-2014

W styczniu br. rozpoczęliśmy  realizację projektu  „Akcja Konsultacja!” w partnerstwie z Gminą Biłgoraj. Celem projektu jest  wzrost jakości procesu stanowienia lokalnego prawa i uzgadniania lokalnych polityk poprzez przygotowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych w Gminie Biłgoraj. W ramach projektu odbędzie się:

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  • Kampania edukacyjna, której celem będzie upowszechnienie i  propagowanie konsultacji społecznych poprzez cykl artykułów i reportaży w lokalnych mediach oraz seminaria edukacyjne
  • Akademia Konsultacji Społecznych tj. wsparcie edukacyjne dla lokalnych  NGO i JST w zakresie konsultacji społecznych (cykl  warsztatów i doradztwo)
  • Przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentów: „Program współpracy Gminy Biłgoraj z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” i „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok” w Gminie Biłgoraj