Projekty Polskie

Współpracujemy profesjonalnie

23-05-2014

Projekt pt: ”Współpracujemy profesjonalnie!” jest realizowany w okresie od 1.01.2014 r. do 30.06.2015 r. przez  Fundację Aktywności Obywatelskiej we współpracy z Gminami w Biłgoraju, Frampolu, Lubyczy Królewskiej oraz Zwierzyńcu. Celem projektu jest poszerzenie zakresu współpracy i wzrost profesjonalizacji współpracy pomiędzy administracją publiczną a środowiskiem pozarządowym Gminy Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska poprzez wprowadzenie standardów w okresie 1.01.14 – 30.06.15.

W projekcie została zaplanowana rekrutacja 40 osób (28 kobiet i 12 mężczyzn), w tym 20 osób muszą stanowić  przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych  (po 5 osób na gminę) oraz 20 osób to przedstawiciele Urzędów Gmin objętych projektem (po 5 osób na gminę).Realizacja projektu obejmie następujące zadania: Wdrożenie samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy i upowszechnienie jej wyników; Opracowanie i wdrożenie standardów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych; Upowszechnianie standardów współpracy; Monitoring i ewaluację –monitoring i ocenę procesu wdrażania standardów oraz zarządzanie projektem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.