Projekty Polskie

Obywatel 3 D

23-05-2014

Projekt „Obywatel 3 D” jest realizowany w okresie od 1 listopada 2013 r. do 31 maja 2014 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Biskiej z Biszczy (liderem) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" z Józefowa (partnerem).Celem projektu  Obywatel 3D jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej 160 mieszkańców Gminy Józefów i Biszcza oraz wzrost umiejętności liderskich 20 liderów poprzez zaangażowanie ich w działania obywatelskie.

Projekt łączy  wiedzę, przykład i doświadczenie (Obywatel 3D). Cel zostanie osiągnięty przez następujące działania:

  • Akademia  Obywateli i coaching, których  celem jest podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej liderów lokalnych
  • Wizyty studyjne i Gminny Jarmark Obywatelski - praktyczne zapoznanie z modelowymi przykładami inicjatyw pro-obywatelskich i upowszechnienie efektów projektu
  • Kuźnia Obywatelskich Inicjatyw - rozbudzenie i wzmocnienie postaw solidarności społecznej i współodpowiedzialności za sprawy lokalne mieszkańców.

Grupą docelową projektu jest 20 liderów oraz 160 osób ze społeczności lokalnej Gminy Józefów i Biszcza w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie). Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.