Projekty Polskie

Otwórz się na nowe technologie

23-05-2014

Projekt „Otwórz się na nowe technologie” jest realizowany w okresie od 1 września 2013 r. do 31 marca 2015 r. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii u 180 osób (126 K i 54 M) w okresie wrzesień 2013- marzec 2015. W ramach projektu zostały przewidziane szkolenia komputerowe ECDL Start, w ramach dwóch pakietów. Na pakiet A składają się moduły: podstawy technik informacyjnych, użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, przeglądanie stron WWW i komunikacja.

Na pakiet B składają się moduły: przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron WWW i komunikacja. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem ECDL Start. Oferta szkoleń jest bezpłatna i jest skierowana do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego z wykształceniem maksymalnie średnim w wieku 25-64 lata. Projekt jest współfinansowany  z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.