Projekty Polskie

Akcja-Aktywizacja

23-05-2014

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest realizowany w okresie od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. w partnerstwie z litewskim Partnerem Municipal Training Centre z Kowna. Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej 645 osób, w tym 45 liderów/ek oraz 600 mieszkańców/ek Lublina.

Cel zostanie zrealizowany poprzez działania: Akademię Liderów Obywatelskich (w ramach niej odbędą się trzy 54-godzinne warsztaty dla w sumie 45 liderów/ek z Lublina), wizytę studyjną szlakiem litewskich inicjatyw obywatelskich (dla 10 najaktywniejszych uczestników/ek Akademii), zorganizowanie 40 inicjatyw obywatelskich na terenie dzielnic Lublina, w których weźmie udział 600 mieszkańców/ek, coaching liderów/ek obywatelskich podczas przygotowywania i realizacji inicjatyw, wydanie 1000 egzemplarzy publikacji – katalogu modelowych inicjatyw obywatelskich oraz zorganizowanie seminarium podsumowującego projekt dla 50 osób -absolwentów Akademii oraz uczestników/ek inicjatyw. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.