Projekty Polskie

PI ART – AKTYWATOR

23-05-2014

Projekt „PI ART – AKTYWATOR” realizowany jest w okresie od 1 lipca 2012 r. do  31 lipca 2014 r. Celem głównym projektu jest wzrost adaptacyjności i aktywności zawodowej  i społecznej osób z wyższym wykształceniem po kierunkach związanych z kulturą, i sztuką pozostających bez zatrudnienia  w okresie 12 miesięcy z woj. lubelskiego poprzez zastosowanie  innowacyjnego modelu ART-AKTYWATOR.

W ramach projektu zostanie opracowany model ART-AKTYWATOR, dzięki któremu osoby z wyższym wykształceniem uzyskają możliwość skutecznej aktywizacji społecznej i zawodowej i docelowo stworzą sobie miejsca pracy w dziedzinach związanych z kulturą i sztuką. Projekt jest realizowany w partnerstwie. Partnerami Fundacji Aktywności Obywatelskiej są Fundacja Likejon oraz Europerspektywa Beata Romejko. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.