Projekty Polskie

Fundacja Silna Standardami

23-05-2014

Projekt „Fundacja Silna Standardami” realizowany jest w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Celem projektu jest podniesienie poziomu profesjonalizacji funkcjonowania Fundacji Aktywności Obywatelskiej  - poziomu przejrzystości i wiarygodności , efektywności zarządzania i jakości świadczonych usług społecznych.

Dzięki zaplanowanym działaniom – szkoleniom wewnętrznym dla Pracowników / czek i członków/kiń organów władz – zostaną wypracowane trzy typy standardów – standardy normatywne,  zarządzania i branżowe – które następnie zostaną przyjęte przez Zarząd w formie uchwał. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.