Projekty Polskie

Akcja Standaryzacja

23-05-2014

Projekt „Akcja Standaryzacja” realizowany w okresie 1 maja 2012r do 30 kwietnia 2013r. w partnerstwie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia”. Celem projektu jest wzmocnienie  potencjału i jakości prowadzonych działań przez organizacje  skupione w ramach Tomaszowskiego Forum Organizacji Pozarządowych poprzez proces standaryzacji.

W ramach projektu zostały zaplanowane szkolenia oraz indywidualny tutoring  w zakresie standardów zarządzania NGO.W ramach projektu podjęte będę także działania o charakterze edukacyjnym, propagującym standaryzację  wśród organizacji pozarządowych poprzez utworzenie i funkcjonowanie strony www.akcjastandaryzacja.pl oraz seminaria edukacyjne. Projekt współfinansowany  z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.