Projekty Polskie

Kultura…srebrną nicią tkana

23-05-2014

Projekt ”Kultura…srebrną nicią tkana” realizowany od 15 marca 2012r. do 30 czerwca 2012r. Celem projektu był rozwój kulturalny mieszkańców Lublina nt dawnych tradycji kulturalnych przeznaczonych dla dzieci w Lublinie w minionych latach oraz kształtowanie pozytywnych postaw międzypokoleniowych pomiędzy młodzieżą z Lublina a seniorami przy wykorzystaniu działań kulturalnych.

W ramach projektu przeprowadzone były międzypokoleniowe spotkania kulturalne oraz warsztatów tworzenia zabawek. Ponadto został zorganizowany Jarmark Zabaw Dawnych, który  miał wymiar edukacyjny dla mieszkańców Lublina nt kultury zabaw dawnych.Projekt realizowany pomocy finansowej Miasta Lublin.