Projekty Polskie

Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie

28-05-2014

Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie to projekt realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w okresie od 1.01.2011do 30.06.2012 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII., Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Realizacja projektu miała na celu podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 90 osób pracujących z Lubelszczyzny w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii. Uczestnicy projektu zostali przeszkoleni z grafiki komputerowej (15 osób) oraz obsługi pakietu biurowego (Word, Excel) na poziomie zaawansowanym (75 osób). Szkolenie dla jednej osoby trwało średnio 3 miesiące i było zakończone przystąpieniem do egzaminu ECDL Advanced ( w przypadku szkoleń z obsługi pakietu biurowego) oraz egzaminem wewnętrznym ( w przypadku szkoleń z grafiki komputerowej). Sale szkoleniowe były dopasowane do potrzeb niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn. Udział w projekcie był bezpłatny. Uczestnikom zapewniono wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.