Projekty Polskie

Zatrudnij się sam

28-05-2014

Projekt „Zatrudnij się sam” realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej jako Lidera Projektu oraz Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego jako Partnera Projektu w okresie od 1 października 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. Celem projektu  było prowadzenie działalności przez nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa na terenie województwa lubelskiego.

W ramach projektu zaplanowano cykl szkoleniowo-doradczy,  dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe (środki finansowe oraz doradztwo). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet VI; Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.