Projekty Polskie

Aktywni Obywatele – Aktywne Obywatelki

28-05-2014

„Aktywni Obywatele – Aktywne Obywatelki” realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej jako Lidera oraz partnerów: Gminę Biłgoraj, Gminę Tomaszów Lubelski i Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA  w okresie od 01.09.2010  do 31.08.2013.

Celem projektu jest rozwój oraz upowszechnienie stałego dostępu do poradnictwa prawnego oraz obywatelskiego na terenie powiatów biłgorajskiego oraz tomaszowskiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet 5. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2  Rozwój dialogu obywatelskiego.