Projekty Polskie

Kapitał Równych Szans. Wsparcie dla organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny

28-05-2014

Projekt „Kapitał Równych Szans. Wsparcie dla organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny” realizowany od września 2010r. do czerwca 2011 r. Celem projektu było wzmocnienie i rozwój kapitału ludzkiego słabo rozwiniętych infrastrukturalnie organizacji pozarządowych oraz stymulowanie aktywności obywatelskie słabo  rozwiniętego Trzeciego Sektora, szczególnie na terenach wiejskich Lubelszczyzny.

W ramach projektu zaplanowano: Akademię NGO- otwarte szkolenia, wewnętrzne warsztaty z budowania strategii organizacji, wewnętrzne warsztaty wynikające z indywidualnych potrzeb NGO, doradztwo wewnętrzne dla NGO, wyjazdy integracyjno-warsztatowe. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.