Projekty Polskie

Koordynator – skuteczny lider II

28-05-2014

„Koordynator – skuteczny lider II” – projekt realizowany od listopada 2009 do września 2011 roku. Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kierowników projektów z terenu województwa lubelskiego w zakresie zarządzania projektami społecznymi. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.