Projekty Polskie

Niech wygra COOLTURA – Lublin i ja wczoraj i dziś

28-05-2014

Projekt „Niech wygra COOLTURA – Lublin i ja wczoraj i dziś” realizowany od 15 sierpnia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Celem projektu było rozwijanie wrażliwości kulturalnej grupy młodzieży zaangażowanej w działania oraz tożsamości lokalnej młodych ludzi jako mieszkańców Lublina poprzez zorganizowanie cyklu warsztatów o charakterze „humanistycznym” (teatralno-filmowych, plastycznych, fotograficznych, genealogicznych).

W ramach projektu przewidziane było również spotkanie organizacyjno-integracyjne, udział w zabawie „Poznaj Lublin” oraz spotkanie podsumowujące. Projekt realizowany w partnerstwie z Lubelskim Towarzystwem Genealogicznym przy pomocy finansowej Miasta Lublin.