Projekty Polskie

Aktywny Obywatel – poradnictwo prawne i obywatelskiego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego i łęczyńskiego

28-05-2014

„Aktywny Obywatel – poradnictwo prawne i obywatelskiego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego i łęczyńskiego” realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej jako Lidera oraz partnerów Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan, Starostwo Powiatowe w Lubartowie oraz Gmina Łęczna w okresie od 01.01.2009  do 31.12.2011. Celem projektu był rozwój oraz upowszechnienie stałego dostępu do poradnictwa prawnego oraz obywatelskiego na terenie powiatów lubartowskiego oraz łęczyńskiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet 5. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2  Rozwój dialogu obywatelskiego.