Projekty Polskie

Równy Trzeci Sektor II

28-05-2014

Projekt „Równy Trzeci Sektor II” realizowany od lipca 2009r. do grudnia 2009r. Celem projektu było wzmocnienie i rozwój kapitału ludzkiego słabo rozwiniętych infrastrukturalnie organizacji pozarządowych oraz stymulowanie aktywności obywatelskiej słabo rozwiniętego trzeciego sektora, szczególnie na terenach wiejskich Lubelszczyzny.

W ramach projektu zaplanowano cykl bezpłatnych interaktywnych warsztatów, bezpłatne doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu tematyki szkoleń, wizyt studyjne do Warszawy oraz Krakowa, wydanie publikacji na płytach CD oraz wyjazd integracyjno-warsztatowy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009.