Projekty Polskie

Spółdzielczość - moją szansą

28-05-2014

Projekt partnerski "Spółdzielczość - moją szansą" realizowany w okresie od lutego 2009r. do kwietnia 2010r. Projekt skierowany był do osób zatrudnionych w istniejących spółdzielniach socjalnych oraz do osób bezrobotnych zainteresowanych tematyką spółdzielczości socjalnej  poprzez udzielenie tym osobom wsparcia w postaci szkoleń oraz doradztwa.

Projekt realizowany na terenie województwa lubleskiego i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej