Projekty Polskie

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zamościu

28-05-2014

Projekt partnerski "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zamościu" realizowany w okresie od 2 grudnia 2008 do 31 grudnia 2012. Celem projektu jest pomoc potencjalnym beneficjentom EFS w pisaniu i realizacji projektów EFS. Projekt jest realizowany w powiatach hrubieszowskim, zamojskim ziemskim i grodzkim, biłgorajskim oraz tomaszowskim.

Fundacja jest odpowiedzialna za zorganizowanie szkoleń. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 10.1 Pomoc Techniczna. Więcej informacji o Ośrodku: www.zamosc.roEFS.pl.