Projekty Polskie

Doświadczenie w cenie

28-05-2014

Projekt „Doświadczenie w cenie” realizowany w terminie październik 2008- wrzesień 2009. Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących powyżej 50 roku życia z terenu województwa lubelskiego w zakresie nowych technologii. Uczestnicy projektu wzięli udział min. w cyklu szkoleń komputerowych.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1).