Projekty Polskie

Koordynator-skuteczny lider! Rozwój umiejętności i kompetencji kierowników projektów społecznych z Lubelszczyzny

28-05-2014

Projekt „Koordynator-skuteczny lider! Rozwój umiejętności i kompetencji kierowników projektów społecznych z Lubelszczyzny” realizowany w terminie październik 2008- październik 2009. Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kierowników projektów społecznych z terenu województwa lubelskiego w zakresie zarządzania projektami.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1).