Projekty Polskie

Równy Trzeci Sektor

28-05-2014

Projekt „Równy Trzeci Sektor” realizowany od lipca 2008r. do grudnia 2008r. Celem projektu "Równy Trzeci Sektor" było wzmocnienie mniejszych i słabiej rozwiniętych organizacji, tak by stawały się równorzędnymi partnerami we współpracy zarówno z administracją samorządową, jak i w kontaktach z innymi organizacjami pozarządowymi i lokalnym biznesem.

W ramach projektu zaplanowano cykl bezpłatnych warsztatów, bezpłatne doradztwo przy projekcie, wizyt studyjne do Warszawy oraz Krakowa, wydanie publikacji, konferencję podsumowującą projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.