Projekty Polskie

Poznaj Świat Przez Teatr

28-05-2014

Projekt „Poznaj Świat Przez Teatr” realizowany od stycznia 2008 do lipca 2008r. w Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej Fundacji Szkoła Przyszłości przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy. Dotyczył inicjatyw lokalnych i był skierowany do dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich.

Brały w nim także udział dzieci ze Starego Miasta w Lublinie, co dawało możliwość dialogu środowiskowego i wymiany wzajemnych doświadczeń. Tematem przewodnim i celem projektu była edukacja poprzez szeroko pojętą sztukę i kulturę, ze szczególnym uwzględnieniem teatru. Zostało to zrealizowane poprzez: warsztaty tematyczne, pogadanki, zajęcia praktyczne, wyjazdy integracyjne i wycieczki krajoznawcze. Efektem końcowym był spektakl stworzony samodzielnie przez dzieci biorące udział w projekcie. Projekt współfinansowany przez Program KE „Młodzież w działaniu”