Projekty Polskie

Zamojski Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja, doradztwo, szkolenia

28-05-2014

Projekt partnerski "Zamojski Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja, doradztwo, szkolenia" realizowany w okresie luty 2007 – sierpień 2008. Celem projektu jest pomoc potencjalnym beneficjentom EFS w pisaniu i realizacji projektów EFS. Projekt był realizowany w powiatach hrubieszowskim, zamojskim ziemskim i grodzkim, biłgorajskim oraz tomaszowskim. Fundacja była odpowiedzialna za zorganizowanie 74 szkoleń, w których wzięło udział prawie 1300 osób. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Pomoc Techniczna Działanie 3.2b.Więcej informacji o Ośrodku: www.zamosc.roefs.pl.