Projekty Polskie

Droga do pracy

28-05-2014

Projekt „Droga do pracy”, w okresie od września 2006 do maja 2007. Celem projektu było wsparcie grupy 20 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Lublina (a zatem takich, którzy w Urzędzie Pracy byli zarejestrowani nieprzerwanie od minimum 24 miesięcy), poprzez warsztaty psychologiczne, grupę wsparcia i indywidualne poradnictwo psychologiczne. Projekt był współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL, Działanie 1.5).