Projekty Polskie

Pomagaj profesjonalnie. Rozwój umiejętności kadr instytucji pomocy społecznej

28-05-2014

Projekt partnerski „Pomagaj profesjonalnie. Rozwój umiejętności kadr instytucji pomocy społecznej” realizowany od lipca do grudnia 2006 r. Celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników: organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej oraz wolontariuszy pracujących z grupami szczególnego ryzyka.

W ramach zrealizowanych szkoleń uczestnicy podnieśli umiejętności zawodowe pozwalające na dostosowanie do potrzeb i oczekiwań osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, jednocześnie został podniesiony poziom usług świadczonych przez instytucje, których pracownicy zostali objęci wsparciem. Fundacja odpowiadała za przygotowanie szkoleń oraz monitoring projektu. Projekt był współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL, Działanie 1.5).