Projekty Polskie

Trzeci Sektor na Lubelszczyźnie Miejscem Pracy Repatriantów

28-05-2014

Projekt partnerski "Trzeci Sektor na Lubelszczyźnie Miejscem Pracy Repatriantów", w okresie styczeń – wrzesień 2006. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 20 bezrobotnych repatriantów z województwa lubelskiego poprzez szkolenia i praktyki zawodowe przygotowujące do pisania projektów i pracy w organizacjach pozarządowych.

Zadania Fundacji Aktywności Obywatelskiej w ramach projektu obejmowały m.in. opracowanie i druk folderu promocyjnego, kontakt z mediami, udział w rekrutacji uczestników projektu, opieka nad repatriantami w trakcie szkoleń i praktyk, kontakty z potencjalnymi pracodawcami praktykantów w organizacjach pozarządowych. Projekt współfinansowany w ramach PHARE 2003, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.