Projekty Polskie

650 lecie Zemborzyc i 600 lecie parafii p.w. św. Marcina

17-10-2014

Projekt jest realizowany od 6 października 2014 r. do 30 listopada 2014 r. Celem projektu jest zapoznanie mieszkańców z historią Zemborzyc, integracja lokalnego środowiska oraz wyrównanie dostępu do kultury. Ponadto projekt ma na celu wzbudzenie wśród mieszkańców dzielnicy nawyku uczestniczenia w życiu kulturalnym, społecznym i zaangażowanie mieszkańców do działań na rzecz lokalnej społeczności.

Cel zostanie zrealizowany poprzez organizację wystawy ,, Zemborzyce w starej fotografii”, wydanie folderu okolicznościowego na temat Zemborzyc, wydanie katalogu do wystawy ,, Zemborzyce w starej Fotografii”, rekonstrukcję historyczną – aktu lokacyjnego Zemborzyc, organizację uroczystej akademii oraz festynu z okazji 650-lecia Zemborzyc i 600-lecia Parafii p.w. św. Marcina. Projekt jest realizowany we współpracy Fundacji z Radą Dzielnicy Zemborzyce, Parafią św. Marcina i Zespołem Szkół Nr 8 w Lublinie. Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin.