Projekty Polskie

„Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji miasta”

23-04-2015

Projekt jest realizowany od 1 lutego2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców Lublina w badania nad dziejami miasta i jego dzielnic. Dodatkowo celami są zdobycie nowego, nieznanego dotychczas lub słabo znanego materiału ikonograficznego i fotograficznego dotyczącego historii miasta, który będzie eksponowany w serii 12 zeszytów popularnonaukowych na temat poszczególnych dzielnic. Na zakończenie projektu zostanie opracowana zbiorcza publikacja – jubileuszowa książka o Lublinie.

Projekt jest realizowany we współpracy Fundacji z Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatrem NN oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego. Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin.