Projekty Polskie

„Spotkanie z Geniuszem – najpiękniejsze arie i duety z oper Mozarta”

15-05-2015

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia do 31 października 2015 r. Celem projektu jest kształtowanie wśród młodzieży z terenu województwa lubelskiego potrzeby stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Głównym działaniem jest zorganizowanie 6 koncertów muzyki operowej przybliżającej młodzieży sylwetkę i twórczość W. A. Mozarta. Dzięki zorganizowanym wydarzeniom co najmniej 600 młodych osób pozna najpiękniejsze duety i arie z mozartowskich oper. Jednocześnie prowadzona będzie promocja muzyki operowej, tak by przełamywać stereotypy, że ten typ muzyki jest przeznaczony wyłącznie dla osób starszych. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.