Projekty Polskie

„Polacy też komponują!”

27-10-2015

Projekt jest realizowany od 1 września do 31 grudnia 2015 r. Celem projektu jest popularyzacji wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa o znaczeniu narodowym – utworów muzyki klasycznej skomponowanej przez Polaków. Głównym działaniem jest zorganizowanie 4 koncertów muzyki klasycznej, podczas których przybliżone zostaną utwory oraz sylwetki polskich kompozytorów: F. Chopina, S. Moniuszki, M. Karłowicza, S. Niewiadomskiego, Z. Noskowskiego, J. Galla, K. Szymanowskiego, I. Paderewskiego, R. Twardowskiego, W. Lutosławskiego., S. Behra oraz H. Góreckiego. Dodatkowo młodzież zostanie zapoznana z osobami wielkich kompozytorów podczas warsztatów zorganizowanych w szkołach przed każdym koncertem. Dzięki zorganizowanym wydarzeniom 473 osób – uczniów szkół w Bukowej, Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej – zostanie zapoznanych z najpiękniejszymi utworami polskiej muzyki klasycznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju oraz Stowarzyszeniem DĄB w Ciosmach. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.