Projekty Polskie

„Witamina L jak LUBLIN”

16-02-2016

Projekt jest realizowany od 1 lutego do 30 czerwca 2016 r. Główny jego cel stanowi temat Lublina i procesu zmian dokonujących się w otaczającej rzeczywistości, w tym warunków życia przed kilkudziesięcioma laty i obecnie oraz rozwijanie tożsamości lokalnej i rodzinnej młodych ludzi. Projekt kierowany jest do grupy 600 dzieci w wieku przedszkolnym. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację cyklu bezpłatnych warsztatów prezentujących dzieciom miasto, w którym żyją oraz zmiany, jakie zaszły w otoczeniu na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Poznanie czasów, w których żyli dziadkowie dzieci będzie inspiracją do odkrycia historii rodzinnych i stworzenia (być może pierwszego w życiu) drzewa genealogicznego. Działania w projektach obejmą w sumie 20 przedszkoli na terenie Lublina.

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Lublin.