Projekty Polskie

Kod do rozwoju

01-03-2016

Projekt realizowany jest w okresie październik 2015 –  czerwiec 2016 r. w partnerstwie z Urzędem Miasta Lublin. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnej koncepcji wolontariatu w Lublinie jako szansy na zbudowanie społeczności wolontariuszy oraz rozwinięcie potencjału ludzi młodych jako szansa dla rozwoju Miasta. Działania, jakie zostały przewidziane w projekcie to działania na rzecz lokalnego rynku pracy, poprzez m.in. wdrażanie młodych ludzi w rynek pracy - warsztaty w szkołach i na uczelniach, wolontariat w Urzędzie Miasta Lublin, wolontariat inicjatyw oddolnych dla pracowników Urzędu Miasta Lublin i promocję wolontariatu na Targach Zaangażowania Obywatelskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków IBM Polska Sp. z o.o.