Projekty Polskie

Projekt „Bella VITA”

29-06-2016

Projekt „Bella VITA”  realizowany jest  w okresie od czerwca do grudnia 2016 r przez Fundacje Aktywności Obywatelskiej. Celem projektu  jest zwiększenie poziomu jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji 30 seniorów, w wieku 60+ z Lublina. W projekcie zaplanowano utworzenie i funkcjonowanie grupy wsparcia seniorów,  warsztaty, coaching i działania woluntarystyczne grup senioralnych. Dla wszystkich seniorów biorących udział w projekcie zorganizowana zostanie oferta kulturalno-turystyczna.