Projekty Polskie

Aktywni w społeczności

15-07-2016

Projekt realizowany jest  w okresie od 1.03.2016 do 30.07.2017. Celem projektu jest zwiększenie aktywności  obywatelskiej 260 mieszkańców powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego poprzez rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich.

W ramach działań w projekcie zaplanowano:

- Akademię Partycypacji Obywatelskiej – Przygotowanie 60 liderów powiatów objętych projektem do działalności publicznej w roli lokalnych liderów potrafiących aktywizować mieszkańców wspólnoty lokalnej.

- Wizyty studyjne szlakiem inicjatyw obywatelskich mających na celu zainspirowanie liderów do działania i wzmocnienie ich kompetencji obywatelskich.

- Realizację inicjatyw w powiatach objętych projektem, których celem będzie aktywne zaangażowanie ok. 200 mieszkańców (członków Grup Inicjatywnych) w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz w promocję – upowszechnianie informacji o projekcie i jego efektach.

Projekt „Aktywni w społeczności” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.