Projekty Polskie

„Biznes w zasięgu ręki!"

13-04-2017

Projekt pt. „Biznes w zasięgu ręki!" jest realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.08.2018 r. przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w Partnerstwie z „Inspires" Sp. z o.o. Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 40 firm przez 40 uczestników i zwiększenie ilości miejsc pracy. W ramach projektu odbędą się szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną przyznane bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności oraz finansowo-doradcze wsparcie pomostowe.

 

Projekt "Biznes w zasięgu ręki!" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Biznes w zasięgu A3 krzywe 13