Projekty Polskie

"Razem możemy więcej!"

28-04-2017

"Razem możemy więcej!" to projekt realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o.

Grupę docelową stanowi 86 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubóstwem pochodzących z podregionu radomskiego (osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, o których mowa w art. 1 ust z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, osoby zakwalifikowanych do III stopnia profilu pomocy korzystające z PO PŻ zgodnie z SZOOP, osoby korzystające z Programu Pomoc Żywnościowa) w tym:

- 50% to osoby z niepełnosprawnościami – 43os,

- min 65% kobiet

Formy wsparcia

1. Rekrutacja

2. Diagnoza pozwalająca określić indywidualne potrzeby i potencjał Uczestników Projektu- 83 os/3 h na osobę

3. Poradnictwo psychologiczne 34 os. X 3 h

4. Trening umiejętności i kompetencji społecznych

5. Szkolenie zawodowe

- Handlowiec – 2 gr.

- Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetyka – 2 gr.

- Pomoc kuchenna – 2 gr.

Trzymiesięczne płatne staże zawodowe dla każdego Uczestnika.

 

Projekt ”Razem możemy więcej!” jest współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYNAJEM SAL
Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług wynajmu sal w Radmoiu. Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA ZAWODOWEGO
Doradztwo  - zaproszenie do złożenia oferty Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego obejmującego na terenie powiatu szydłowieckiego i radomskiego w województwie mazowieckim.

Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
Usługi psychologiczne  - zaproszenie do złożenia oferty Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych obejmującego na terenie powiatu szydłowieckiego i radomskiego w województwie mazowieckim.

Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.