Projekty Polskie

Senior ma MOC!

28-03-2019

Celem projektu „Senior ma MOC!” jest zwiększenie poziomu jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji 32 seniorów, w wieku 60+ z Lublina oraz zwiększenie zaangażowania 20 seniorów – nieformalnych opiekunów do pracy na rzecz seniorów o ograniczonej samodzielności w miejscu ich zamieszkania.

Projekt zakłada następujące działania:

1.GRUPA WSPARCIA SENIORÓW "Razem możemy więcej!” mająca na celu m.in. wzajemne wsparcie emocjonalne seniorów, pomoc w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z problemami specyficznymi dla seniorów, utrzymanie samodzielności.

2. SAMOPOMOC SENIORÓW " Nie jesteś sam!” mająca na celu kompleksowe przygotowanie seniorów do działalności samopomocowej i opiekuńczej na rzecz innych seniorów o ograniczonej samodzielności w miejscu ich zamieszkania.

3. SENIOR NA 60+- OFERTA KULTURALNO-PORADNICZO-TURYSTYCZNA dla seniorów, której celem jest zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej, doradztwa prawnego i poradnictwa psychologicznego oraz wyjazdu turystycznego, a przez to udział w życiu społecznym;

4. GALA POMOCY SENIORALNEJ, której celem będzie upowszechnienie efektów projektu, ale także zachęcenie wszystkich środowisk lokalnych, organizacji do promowania pracy opiekunów nieformalnych osób starszych w miejscu ich zamieszkania oraz zachęcenie samych seniorów do podejmowania pomocy i opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania

 

Bezpośrednia grupą odbiorców jest 32 seniorów z Lublina korzystających z przygotowanych i prowadzonych przez nich usług społecznych m.in. kulturalnych, edukacyjnych, samopomocowych, w tym 20 seniorów (nieformalnych opiekunów) chętnych do działań opiekuńczych na rzecz seniorów o ograniczonej samodzielności w miejscu ich zamieszkania.

Pośrednimi uczestnikami projektu będzie 40 seniorów o ograniczonej samodzielności, korzystających z usług nieformalnych opiekunów. Projekt jest realizowany w okresie od marca do grudnia 2019r.

Projekt „Senior ma MOC!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.