Projekty Polskie

Osobom starszym – wsparcie i szacunek

16-06-2021

Celem głównym projektu „Osobom starszym – wsparcie i szacunek” jest poprawa jakości życia oraz funkcjonowania osób starszych, związana z wchodzeniem w starość 40 seniorów 60+ z Lublina, ale także upowszechnianie pozytywnych wzorców starzenia się w społeczeństwie w okresie V-XII 2021.

Planowane działania:

  1. AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH
  2. POMOC SĄSIEDZKA na rzecz mniej sprawnych seniorów oraz COACHING
  3. KAMPANIA SPOŁECZNA pod nazwą "Osobom starszym - wsparcie i szacunek"

 

Grupa docelowa

Bezpośrednia grupa docelowa zadania to: 40 seniorów - powyżej 60 roku życia, w tym w różnym wieku, bardziej samodzielnych, z potencjałem do podejmowania pomocy na rzecz swoich sąsiadów potrzebujących wsparcia.

Grupa pośrednia 40 seniorów z Lublina, którzy potrzebują pomocy w miejscu ich zamieszkania.

Projekt „Osobom starszym – wsparcie i szacunek” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 oraz ze środków Gminy Lublin.

OS plakat a3 v3 kobiety2