Projekty Polskie

Otwórz się na nowe technologie

piątek, 23 maj 2014 14:57

Projekt „Otwórz się na nowe technologie” jest realizowany w okresie od 1 września 2013 r. do 31 marca 2015 r. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii u 180 osób (126 K i 54 M) w okresie wrzesień 2013- marzec 2015. W ramach projektu zostały przewidziane szkolenia komputerowe ECDL Start, w ramach dwóch pakietów. Na pakiet A składają się moduły: podstawy technik informacyjnych, użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, przeglądanie stron WWW i komunikacja.

Obywatel 3 D

piątek, 23 maj 2014 14:54

Projekt „Obywatel 3 D” jest realizowany w okresie od 1 listopada 2013 r. do 31 maja 2014 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Biskiej z Biszczy (liderem) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" z Józefowa (partnerem).Celem projektu  Obywatel 3D jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej 160 mieszkańców Gminy Józefów i Biszcza oraz wzrost umiejętności liderskich 20 liderów poprzez zaangażowanie ich w działania obywatelskie.

Współpracujemy profesjonalnie

piątek, 23 maj 2014 14:49

Projekt pt: ”Współpracujemy profesjonalnie!” jest realizowany w okresie od 1.01.2014 r. do 30.06.2015 r. przez  Fundację Aktywności Obywatelskiej we współpracy z Gminami w Biłgoraju, Frampolu, Lubyczy Królewskiej oraz Zwierzyńcu. Celem projektu jest poszerzenie zakresu współpracy i wzrost profesjonalizacji współpracy pomiędzy administracją publiczną a środowiskiem pozarządowym Gminy Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska poprzez wprowadzenie standardów w okresie 1.01.14 – 30.06.15.

Akcja Konsultacja!

piątek, 23 maj 2014 12:39

W styczniu br. rozpoczęliśmy  realizację projektu  „Akcja Konsultacja!” w partnerstwie z Gminą Biłgoraj. Celem projektu jest  wzrost jakości procesu stanowienia lokalnego prawa i uzgadniania lokalnych polityk poprzez przygotowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych w Gminie Biłgoraj. W ramach projektu odbędzie się:

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktywne Miasto Lublin

piątek, 23 maj 2014 12:31

Projekt „Aktywne Miasto Lublin” jest realizowany w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Dobrego Pasterza, Partnerami zaś Fundacja Aktywności Obywatelskie litewska organizacja – Municipal Training Centre przy Politechnice w Kownie. Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Lublina.

Polska pomoc

środa, 21 maj 2014 15:50

Projekt partnerski Uczyć się nawzajem- rozbudowa partnerstwa eksperymentalnego dla polepszenia współpracy transgranicznej i rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych regionu transgranicznego “Roztocze” realizowany w okresie marzec 2009r.-październik 2009r. wspólnie z Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz Wschodnio-Zachodnim Instytutem dla Społecznego Zarządzania (The East-West-Institute for Social Management (OWI).

Artyści Mali a Wielcy

środa, 28 maj 2014 02:00

Projekt „Artyści Mali a Wielcy” jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Liderem projektu jest Fundacja Aktywności Obywatelskiej, Partnerami zaś Przedszkole Nr 75 w Lublinie oraz szereg instytucji mających siedzibę oraz aktywnie działających na Osiedlu Chopina w Lublinie – Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 12, MB Education, Lubelska Akademia AIKIDO, Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych oraz Administracja Osiedla Chopina w Lublinie.

Strona 17 z 17