Projekty Polskie

25 maja 2014 w godz. 13-17 w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Kraina nad Tanwią w Wólce Biskiej - Żarach.

Działania podjęte w ramach projektu „Akcja – Konsultacja!” realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z gminą Biłgoraj przebiegają zgodnie z planem; podobnie Kampania Edukacyjna, która w maju osiągnie półmetek.

W Biszczy „ćwiczą zumbę”

środa, 28 maj 2014 13:11

Według opinii lokalnej liderski i animatorki Magdy Kulińskiej: mieszkańcy Gminy Biszcza powoli zaczynają „wychodzić z domu”. Często tym pierwszym krokiem jest samo wyjście z domu, żeby pobyć z innymi mieszkańcami. Każda akcja, każda inicjatywa powoli przełamuje lody i myślenie „że to mnie nie dotyczy” i stopniowo zwiększa zainteresowanie mieszkańców sprawami lokalnymi.

Przełomowy kwiecień!

środa, 28 maj 2014 13:10

W kwietniu br. w projekcie „Otwórz się na nowe technologie!” w szkoleniu komputerowym ECDL Start uczestniczyło aż 6 grup, z czego 3 grupy  zakończyły i 3 nowe grupy rozpoczęły zdobywanie wiedzy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych z gmin: Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska ocenili jakość współpracy w zakresie tworzenia polityk publicznych, realizacji zadan publicznych oraz rozwijania infrastruktury współpracy.

Już w najbliższą niedzielę, 27 kwietnia 2014 r., mieszkańcy i mieszkanki Lublina będą mogli/ły wziąć udział w Dniach Obywatelskich. W godzinach 9.00-17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Dobrego Pasterza w Lublinie przy ul. Radzyńskiej 3, dyżurować będą osoby świadczące poradnictwo obywatelskie. Każdy będzie mógł zasięgnąć bezpłatnej porady na temat korzystania z praw i obowiązków obywatelskich. Tematyka porad będzie dotyczyć m.in. obszaru zatrudnienia, bezrobocia, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, ale także spraw socjalnych, rodzinnych i mieszkaniowych.

Fundacja Aktywności Obywatelskiej, realizująca projekt „Współpracujemy profesjonalnie!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta/trenera biorącego udział w procesie opracowywania standardów współpracy organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego.

Kampania edukacyjna prowadzona w ramach projektu „Akcja Konsultacja!” przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Gminą Biłgoraj przynosi już konkretne rezultaty.

Stowarzyszenie Dobrego Pasterza we współpracy z Fundacją Aktywności Obywatelskiej oraz Savivaldos Mokymo Centras (Kowno, Litwa) ogłaszają konkurs na najlepszy plakat promujący obywatelski obraz własnego osiedla, dzielnicy lub miasta, pod tytułem „Moja Dzielnica to nie tylko sypialnia”.

Coaching, wizyty studyjne oraz Kuźnia Obywatelskich Inicjatyw – to kompleksowe wsparcie dla 20 lokalnych liderów i liderek z gminy Biszcza oraz z gminy Józefów, jakie zostało zaplanowane na marzec w projekcie „Obywatel 3 D”