„Aktywni w społeczności”

piątek, 02 wrzesień 2016 21:12

Serdecznie zapraszamy aktywnych mieszkańców, liderów, działaczy społecznych, wolontariuszy z powiatu Hrubieszów i Zamość do udziału w nowym projekcie „Aktywni w społeczności”.

Zapraszamy wszystkich, którzy działają na rzecz swoich społeczności lokalnych oraz mają ciekawe pomysły i wspólnie z innymi mieszkańcami chcieliby je zrealizować.

Oferujemy ciekawe warsztaty, sfinansowanie inicjatyw i pomysłów, nabycie kompetencji społecznych oraz ciekawe spędzenie wolnego czasu.

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie wrzesień - październik 2016.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na: adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faxem: 81 532 25 52 lub pocztą: Fundacja Aktywności Obywatelskiej ul. Dolna 30-go Maja 6/3, 20-079 Lublin

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: 81 532 25 52.

Projekt „Aktywni w społeczności” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wolontariat – kod do rozwoju

piątek, 19 sierpień 2016 21:04

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką „WOLONTARIAT”, gdzie umiesiliśmy KATALOG INICJATYW ODDOLNYCH – wykaz lubelskich inicjatyw, w które można się zaangażować w formie wolontariatu. Zapraszamy do współpracy z instytucjami wymienionymi w Katalogu, a organizacje chętne do umieszczenia swojej oferty w Katalogu zapraszamy do kontaktu!

W dniu 15 sierpnia 2016 r. o godz.17.30 w parku Solidarności w Biłgoraju odbyła się uroczystość uświetnienia Dnia Wojska Polskiego. Uroczystość zorganizowana została w ramach projektu  Fundacji Aktywności Obywatelskiej "Aktywni w Społeczności".

Inicjatywę zatytułowano "Pieśń Patriotyczna i Wojskowa”. Inicjatywa miała na celu 
zintegrowanie społeczności Biłgoraja we  wspólnym podkreśleniu wagi tego  Święta oraz ukazanie młodemu pokoleniu jak można pięknie zorganizować czas wolny oraz pokazać patriotyzm, który powinien cechować każdego Polaka. Przed występem zostały rozdane śpiewniki z tekstami piosenek oraz ich krótką charakterystyką. Cała wydarzenie było prowadzone przez Panią konferansjer, która wprowadzała uczestników do poszczególnych pieśni i piosenek patriotycznych w tle  z piękną oprawą muzyczną. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość włączenia a się do wspólnego śpiewu.

Projekt jest współfinansowany ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „Pewnie w dorosłość”

wtorek, 28 czerwiec 2016 17:55

Fundacja Sempre a Frente wspólnie z Fundacją Aktywności Obywatelskiej rozpoczyna realizację projektu „Pewnie w dorosłość”.

Celem projektu jest wzrost kompetencji psychospołecznych, poprawa dostępu do rynku pracy oraz aktywizacja zawodowa 52 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych , zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy w wieku 18-29 z gmin: Chełm, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Lublin, Zamość.

Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2016 – 31.07.2017

W ramach projektu przewidzieliśmy między innymi:

  1. Przeprowadzenie identyfikacji i diagnozy potrzeb osób młodych – 4h / uczestnika
  2. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcami zawodowymi w celu zaplanowania indywidualnej kariery (indywidualne poradnictwo zawodowe) – 4h / uczestnika
  3. Udzielenie wsparcia psychologicznego – indywidualne spotkania z psychologami – 4h / uczestnika
  4. Udział w grupowych zajęciach z planowania kariery (grupowe doradztwo zawodowe) – 6 spotkań grupowych x 3h / spotkanie
  5. Udział w grupowych zajęciach rozwoju osobistego – 6 spotkań grupowych x 3h / spotkanie
  6. Uczestnictwo w szkoleniach zawodowych kończących się zdobyciem certyfikatu – tematyka szkoleń dobrana indywidualne do potrzeb i zainteresowań uczestnika
  7. Uczestnictwo w 3-miesięcznych płatnych stażach u pracodawców, pozwalających na wykorzystanie zdobytej podczas szkoleń wiedzy i zdobycie doświadczenia zawodowego

Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Zapraszamy lubelskie Przedszkola i Szkoły Podstawowe do udziału w projekcie „Dzielnicowe inspiracje”. Ruszamy z rekrutacją Placówek, które są chętne, by Ich Przedszkolaki/Uczniowie mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach!

W całym Lublinie w 45 Placówkach odbędą się zajęcia dla dwóch grup/klas. Przedstawiamy Państwu do wyboru dziesięć tematów zajęć, które – opierając się na wielu zmysłach – czynnie włączają Dzieci w proces poznawania świata. Prosimy o wybranie jednego tematu zajęć dla obu grup/klas. Zajęcia są przeznaczone dla Dzieci w wieku przedszkolnym (5-cio i 6-ciolatkowie) oraz wczesnoszkolnym (klasa I-III).

Chętne przedszkola prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) i odesłanie go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faxem (81 532 25 52) do dnia 5 sierpnia br. Termin zajęć będzie ustalany indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy!

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Lublin w ramach Programu Dzielnice Kultury. Projekt realizowany jest przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacją Bliżej Pasji. Partnerami Programu są: Warsztaty Kultury, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” i Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”.

„Dzielnicowe inspiracje”

piątek, 29 lipiec 2016 20:31

Cykl projektów jest realizowany od 1 lipca do 30 listopada 2016 r. Główny jego cel stanowi  wzrosty kreatywności dziecięcej i zainspirowanie młodych lublinian do odkrywania świata. Projekty kierowane są do grupy w sumie 1350 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację cyklu bezpłatnych warsztatów prezentujących dzieciom różne sposoby odkrywania świata i zachęcające odbiorców do indywidualnego poznawania i zgłębiania rzeczywistości, w jakiej żyją. Projekt jest realizowany z zaangażowaniem merytorycznym Fundacji Bliżej Pasji.

Działania w projektach obejmą w sumie 45 przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Lublina w następujących dzielnicach:

-  Ponikwoda, Czechów Północny, Czechów Południowy, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią, Wrotków

- Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów – Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary

- Czuby Południowe, Czuby Północne, Konstantynów, Sławin, Sławinek, Szerokie, Węglin Północny, Węglin Południowy, Zemborzyce

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Lublin w ramach Programu Dzielnice Kultury. Partnerami Programu są: Warsztaty Kultury, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” i Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”.

Grupa aktywnych liderów rozpoczęła edukację w ramach projektu „Aktywni w społeczności”. Na pierwszym warsztacie liderzy z powiatu tomaszowskiego uczyli się m.in.: przeprowadzania diagnozy lokalnej, poznawali metody i techniki zbierania danych oraz metodologię analizy danych. Wiedza ta będzie pomocna w opracowaniu inicjatyw na kolejnych warsztatach.

Projekt „Aktywni w społeczności” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

IMG 63582

Inicjatywy ocenione!

poniedziałek, 18 lipiec 2016 14:16

12 lipca w Tomaszowie Lubelskim i 13 lipca w Biłgoraju zebrały się grupy liderów na spotkaniu konsultacyjnym. W efekcie zostały zaprezentowane i ocenione wszystkie inicjatywy .

- Wszystkie pomysły były ciekawe. Wybór był trudny. Wygrały te inicjatywy, które zostały ocenione przez innych liderów jako najbardziej interesujące i wpływające na społeczność lokalną – podkreśla Agata Czwórnóg - koordynatorka z Fundacji Aktywności Obywatelskiej.

Po spotkaniach konsultacyjnych w projekcie „Aktywni w społeczności” rozpocznie się drugi etap, czyli przygotowanie inicjatyw.

 - Każdy lider, którego inicjatywa została przyjęta będzie miał wsparcie coach’a który będzie czuwał nad procesem wdrażania inicjatyw - dodaje Agata Czwórnóg.

Projekt „Aktywni w społeczności” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Liderzy nie ustają w nauce !

piątek, 24 czerwiec 2016 11:58

W czerwcu uczestnicy projektu „Aktywni w społeczności” z Biłgoraja i Tomaszowa Lubelskiego kontynuowali naukę. Na kolejnych warsztatach liderzy uczyli  się: bycia dobrym liderem, pozyskiwania mieszkańców do współpracy, pozyskiwania środków ale także pozyskiwania i współpracy z lokalnymi instytucjami i podmiotami.

Na kolejnych spotkaniach liderzy rozpoczęli pracę nad przygotowaniem planów inicjatyw. Pierwsze pomysły i koncepcje zaczęły nabierać kształtów. Czynnikiem motywującym do pracy był fakt, że każdy plan inicjatywy będzie przedmiotem oceny ekspertów i całej grupy na spotkaniu konsultacyjnym. Dzięki temu uczestnicy będą mieli okazje zweryfikować swoje pomyły i podać je szerszej ocenie, co wpłynie pozytywnie na jakość przygotowywanych inicjatyw.

Projekt jest współfinansowany ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

IMG 20160704 173226 IMG 20160622 163356

Aktywni w społeczności

piątek, 15 lipiec 2016 11:56

Projekt realizowany jest  w okresie od 1.03.2016 do 30.07.2017. Celem projektu jest zwiększenie aktywności  obywatelskiej 260 mieszkańców powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego poprzez rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich.

W ramach działań w projekcie zaplanowano:

- Akademię Partycypacji Obywatelskiej – Przygotowanie 60 liderów powiatów objętych projektem do działalności publicznej w roli lokalnych liderów potrafiących aktywizować mieszkańców wspólnoty lokalnej.

- Wizyty studyjne szlakiem inicjatyw obywatelskich mających na celu zainspirowanie liderów do działania i wzmocnienie ich kompetencji obywatelskich.

- Realizację inicjatyw w powiatach objętych projektem, których celem będzie aktywne zaangażowanie ok. 200 mieszkańców (członków Grup Inicjatywnych) w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz w promocję – upowszechnianie informacji o projekcie i jego efektach.

Projekt „Aktywni w społeczności” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.