Polskie

Projekt „PI ART – AKTYWATOR” realizowany jest w okresie od 1 lipca 2012 r. do  31 lipca 2014 r. Celem głównym projektu jest wzrost adaptacyjności i aktywności zawodowej  i społecznej osób z wyższym wykształceniem po kierunkach związanych z kulturą, i sztuką pozostających bez zatrudnienia  w okresie 12 miesięcy z woj. lubelskiego poprzez zastosowanie  innowacyjnego modelu ART-AKTYWATOR.

Projekt „Bądź aktywny – aktywizuj innych!” jest realizowany w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dąb w Ciosmach (lider projektu). Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej wśród 146 uczniów ze szkół z Huty Krzeszowskiej, Korytkowa Dużego i Bukowej oraz 150 mieszkańców powiatów biłgorajskiego i niżańskiego.

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest realizowany w okresie od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. w partnerstwie z litewskim Partnerem Municipal Training Centre z Kowna. Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej 645 osób, w tym 45 liderów/ek oraz 600 mieszkańców/ek Lublina.

Projekt „Otwórz się na nowe technologie” jest realizowany w okresie od 1 września 2013 r. do 31 marca 2015 r. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii u 180 osób (126 K i 54 M) w okresie wrzesień 2013- marzec 2015. W ramach projektu zostały przewidziane szkolenia komputerowe ECDL Start, w ramach dwóch pakietów. Na pakiet A składają się moduły: podstawy technik informacyjnych, użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, przeglądanie stron WWW i komunikacja.

Projekt „Obywatel 3 D” jest realizowany w okresie od 1 listopada 2013 r. do 31 maja 2014 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Biskiej z Biszczy (liderem) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" z Józefowa (partnerem).Celem projektu  Obywatel 3D jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej 160 mieszkańców Gminy Józefów i Biszcza oraz wzrost umiejętności liderskich 20 liderów poprzez zaangażowanie ich w działania obywatelskie.

Projekt pt: ”Współpracujemy profesjonalnie!” jest realizowany w okresie od 1.01.2014 r. do 30.06.2015 r. przez  Fundację Aktywności Obywatelskiej we współpracy z Gminami w Biłgoraju, Frampolu, Lubyczy Królewskiej oraz Zwierzyńcu. Celem projektu jest poszerzenie zakresu współpracy i wzrost profesjonalizacji współpracy pomiędzy administracją publiczną a środowiskiem pozarządowym Gminy Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska poprzez wprowadzenie standardów w okresie 1.01.14 – 30.06.15.

W styczniu br. rozpoczęliśmy  realizację projektu  „Akcja Konsultacja!” w partnerstwie z Gminą Biłgoraj. Celem projektu jest  wzrost jakości procesu stanowienia lokalnego prawa i uzgadniania lokalnych polityk poprzez przygotowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych w Gminie Biłgoraj. W ramach projektu odbędzie się:

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Aktywne Miasto Lublin” jest realizowany w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Dobrego Pasterza, Partnerami zaś Fundacja Aktywności Obywatelskie litewska organizacja – Municipal Training Centre przy Politechnice w Kownie. Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Lublina.