Projekty Polskie

W styczniu br. rozpoczęliśmy  realizację projektu  „Akcja Konsultacja!” w partnerstwie z Gminą Biłgoraj. Celem projektu jest  wzrost jakości procesu stanowienia lokalnego prawa i uzgadniania lokalnych polityk poprzez przygotowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych w Gminie Biłgoraj. W ramach projektu odbędzie się:

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Aktywne Miasto Lublin” jest realizowany w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Dobrego Pasterza, Partnerami zaś Fundacja Aktywności Obywatelskie litewska organizacja – Municipal Training Centre przy Politechnice w Kownie. Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Lublina.