Projekty Polskie

Projekt „Aktywne Miasto Lublin” jest realizowany w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Dobrego Pasterza, Partnerami zaś Fundacja Aktywności Obywatelskie litewska organizacja – Municipal Training Centre przy Politechnice w Kownie. Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Lublina.