Liderzy nie ustają w nauce !

piątek, 24 czerwiec 2016 11:58

W czerwcu uczestnicy projektu „Aktywni w społeczności” z Biłgoraja i Tomaszowa Lubelskiego kontynuowali naukę. Na kolejnych warsztatach liderzy uczyli  się: bycia dobrym liderem, pozyskiwania mieszkańców do współpracy, pozyskiwania środków ale także pozyskiwania i współpracy z lokalnymi instytucjami i podmiotami.

Na kolejnych spotkaniach liderzy rozpoczęli pracę nad przygotowaniem planów inicjatyw. Pierwsze pomysły i koncepcje zaczęły nabierać kształtów. Czynnikiem motywującym do pracy był fakt, że każdy plan inicjatywy będzie przedmiotem oceny ekspertów i całej grupy na spotkaniu konsultacyjnym. Dzięki temu uczestnicy będą mieli okazje zweryfikować swoje pomyły i podać je szerszej ocenie, co wpłynie pozytywnie na jakość przygotowywanych inicjatyw.

Projekt jest współfinansowany ze  środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

IMG 20160704 173226 IMG 20160622 163356

Aktywni w społeczności

piątek, 15 lipiec 2016 11:56

Projekt realizowany jest  w okresie od 1.03.2016 do 30.07.2017. Celem projektu jest zwiększenie aktywności  obywatelskiej 260 mieszkańców powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego poprzez rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich.

W ramach działań w projekcie zaplanowano:

- Akademię Partycypacji Obywatelskiej – Przygotowanie 60 liderów powiatów objętych projektem do działalności publicznej w roli lokalnych liderów potrafiących aktywizować mieszkańców wspólnoty lokalnej.

- Wizyty studyjne szlakiem inicjatyw obywatelskich mających na celu zainspirowanie liderów do działania i wzmocnienie ich kompetencji obywatelskich.

- Realizację inicjatyw w powiatach objętych projektem, których celem będzie aktywne zaangażowanie ok. 200 mieszkańców (członków Grup Inicjatywnych) w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz w promocję – upowszechnianie informacji o projekcie i jego efektach.

Projekt „Aktywni w społeczności” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Seniorzy się uczą!

środa, 13 lipiec 2016 18:09

30 seniorów, na terenie dwóch dzielnic Lublina:  Kaliny i Bronowic  spotyka się i zdobywa wiedzę oraz umiejętności do podjęcia aktywności obywatelskiej i społecznej na rzecz innych seniorów.

A wszystko to w ramach projektu „Bella VITA”  realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej , w którym seniorzy utworzyli już grupę wsparcia „ W grupie siła” oraz uczą się na warsztatach w ramach wolontariatu „Senior dla Seniora” .

Pełna oferta dla seniorów jest bardzo bogata i obejmuje:  14 spotkań w ramach grupy wsparcia, na które są zapraszani prelegenci (eksperci w danej dziedzinie) , 5 dwudniowych warsztatów z zakresu wolontariatu, wsparcie coacha, 3 wyjścia na wydarzenia o charakterze kulturalnym oraz wyjazd turystyczny.

- Tak przygotowani  seniorzy ruszą do akcji i będą realizować swoje inicjatywy w ramach wolontariatu na rzecz innych seniorów w Lublinie – podkreśla Agnieszka  Wojnarska, koordynatorka projektu z Fundacji Aktywności Obywatelskiej.

Projekt „Bella VITA” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekt „Bella VITA”

środa, 29 czerwiec 2016 00:47

Projekt „Bella VITA”  realizowany jest  w okresie od czerwca do grudnia 2016 r przez Fundacje Aktywności Obywatelskiej. Celem projektu  jest zwiększenie poziomu jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji 30 seniorów, w wieku 60+ z Lublina. W projekcie zaplanowano utworzenie i funkcjonowanie grupy wsparcia seniorów,  warsztaty, coaching i działania woluntarystyczne grup senioralnych. Dla wszystkich seniorów biorących udział w projekcie zorganizowana zostanie oferta kulturalno-turystyczna.

Senior dla seniora!

środa, 29 czerwiec 2016 00:41

30 seniorów z Lublina będzie wspierać swoją wiedzą, pomysłami i energią innych seniorów. A wszystko to w ramach projektu „Bella VITA”  realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej , w którym 30 osobowa grupa seniorów otrzyma wsparcie  w postaci warsztatów z  zakresu wolontariatu, coaching, weźmie udział w wydarzeniach kulturalno-turystycznych oraz utworzy swoją grupę wsparcia.

„Aktywni w społeczności”

środa, 13 kwiecień 2016 13:27

W dniu 1 marca  2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywni w społeczności”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności obywatelskiej 260 mieszkańców powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego (województwo lubelskie) poprzez edukację obywatelską oraz rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich od 1.03.16 do 30.07.17.

Cel zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:
-Akademię Partycypacji Obywatelskiej;
- Wizyty studyjne szlakiem inicjatyw obywatelskich, których celem będzie zainspirowanie liderów do działania i wzmocnienie ich kompetencji obywatelskich;
-Realizację Inicjatyw w powiatach objętych projektem,

oraz promocję, której celem będzie upowszechnienie informacji o projekcie i jego efektach.

Uczestnikami projektu jest 60 liderów lokalnych oraz 200 mieszkańców wchodzących zaangażowanych w realizację inicjatyw w swoich wspólnotach.

Projekt "Aktywni w społeczności" jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „Pewnie w dorosłość”

wtorek, 31 maj 2016 19:11

Fundacja Sempre a Frente – Lider Projektu, wspólnie z Fundacją Aktywności Obywatelskiej – Partner Projektu, rozpoczyna realizację projektu „Pewnie w dorosłość”.

sempre frente logo fao logo

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji psychospołecznych, poprawa dostępu do rynku pracy oraz aktywizacja zawodowa 52 (26K/26M) w tym 6 niepełnosprawnych (3K i 3M) wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych , zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy w wieku 18-29 z gmin: Chełm, Janów Lubelski, Krasnystaw, Kraśnik, Lublin, Zamość poprzez uczestnictwo w kompleksowych programach aktywizacji społecznej i zawodowej umożliwiających znalezienie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy do 31.07.2017.

Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2016 – 31.07.2017

WOLONTARIAT - KOD DO ROZWOJU!

poniedziałek, 06 czerwiec 2016 18:31

1. Dlaczego warto zostać wolontariuszem

Wolontariat to szansa na:

 • Rozwój własnych zainteresowań
 • Sprawdzenie siebie w nowej roli
 • Nabycie nowych umiejętności i wiedzy
 • Pomoc innym
 • Okrycie swojego powołania, nowych talentów, umiejętności
 • Poznanie nowych, ciekawych ludzi
 • Zdobycie kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy
 • Poczucie, że jesteś komuś potrzebny
 • Zdobycie szansy wyjazdu poza miejsce zamieszkania, często za granicę, poznania nowych ludzi i kultur
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego
 • Spędzenie wolnego czasu w ciekawy sposób!

 

2. Kim jest wolontariusz

Wolontariusz-każda osoba (fizyczna), która dobrowolnie (ochotniczo), bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w Ustawie (art.2 pkt 3 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

3. Jak zostać wolontariuszem:

Wolontariuszem może zostać każdy, wystarczy, że ma dobrą wolę i zapał do pracy, choć są takie miejsca (np. fundację korzystające z pracy wolontariuszy-lekarzy), gdzie – by być wolontariuszem – trzeba mieć specjalne kwalifikacje.

Nie ma ograniczeń wiekowych, ale osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na podjęcie wolontariatu. Poza tym w niektórych miejscach (placówki opiekuńczo-wychowawcze) tylko pełnoletni mogą świadczyć usługi wolontariatu.

Co zrobić, żeby zostać wolontariuszem?

- przemyśleć, w jakiej dziedzinie chcę pomagać i ile czasu mogę poświęcić na wolontariat?

- poszukać organizacji / instytucji, która jest otwarta na przyjęcie wolontariusza i której działania są zbieżne z naszymi oczekiwaniami,

- wziąć głęboki oddech i … rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem!

4. Kto korzysta z pracy wolontariusza i na jakich warunkach?

Z pracy wolontariuszy mogą korzystać:

jednostki organizacyjne podległe organom administracji pub.

Kwalifikacje wolontariuszy muszą być adekwatne do wykonywanego zajęcia, (np. Fundacja Lekarze bez Granic korzysta z pracy wolontariackiej lekarzy)

Przed rozpoczęciem współpracy określa się z wolontariuszem:

 • zakres prac
 • sposób ich wykonywania
 • czas współpracy
 • zobowiązania wobec wolontariusza
 • warunki rozwiązania porozumienia

 

Porozumienie (umowa wolontariacka)- zawierana w formie pisemnej bądź ustnej.

 • W formie ustnej może być zawarta w przypadku współpracy z wolontariuszem w okresie pierwszych 30 dni.
 • W formie pisemnej, musi być zawarta jeżeli okres współpracy jest dłuższy niż 30 dni.
 • Stosunek prawny wynikający z takiej umowy to stosunek cywilnoprawny, a nie stosunek pracy
 • Stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego a nie Kodeksu Pracy

 

Wolontariusz może poprosić o spisanie porozumienia oraz o poświadczenie o rodzaju i zakresie wykonywanej pracy wolontariackiej. Placówka korzystająca ze współpracy z wolontariuszem jest zobowiązana do spisania porozumienia i do wystawienia zaświadczenia.

Dzięki temu wolontariusz:

 • kompletuje i wzbogaca swoje CV zawodowe
 • potwierdza swoją aktywność społeczną, zawodową
 • uzyskuje rekomendacje pomocne w podejmowaniu podobnych działań zawodowych.

 

5. Więcej informacji o wolontariacie w Fundacji Aktywności Obywatelskiej – tel. 81 532 25 52, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

6. Nasi wolontariusze:

Anna Misztal

AKMisztal
Wolontariat to dla mnie rodzaj próby w teatrze życia. Mogę skosztować wszystkiego, wszędzie i ze wszystkimi. Przełamać własne słabości, przezwyciężyć bariery i wyjść poza strefę komfortu... w komfortowych warunkach. Wcielić się w role, które już znam i lubię albo w te zupełnie mi obce, wymagające dużej odpowiedzialności czy wysokich kwalifikacji. Bez obaw, bez strachu, bez wątpliwości, za to zawsze z życzliwym wsparciem i ogromną pomocą.

Wolontariat to całe morze możliwości, ciekawych i niebanalnych wyzwań oraz nietuzinkowych doświadczeń, takich jak warsztaty w miasteczku na pograniczu Anglii i Walii (w najstarszym na Wyspach browarze), dwujęzyczny LARP z uniwersum „Gwiezdnych Wojen” czy międzynarodowa konferencja w Kownie (połączona z powracającymi echem słowami wieszcza, gdy stoję w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej, a czas się zatrzymał...).

Wolontariat to poznawanie nowych światów - przyrody, kultury, zwyczajów, kuchni i historii innych narodów na żywo, na co dzień. To możliwość najlepszych na świecie ćwiczeń językowych z ludźmi z całego świata. To w końcu towarzystwo wspaniałych, uśmiechniętych, otwartych, pomocnych i niezwykle ciepłych osób. Kipiących niespożytą energią, radością życia i z pełną lekkości finezją uczących mnie, żeimpossible is nothing.
       
Wolontariat to radość, wolność, nieograniczone możliwości i niespożyte zasoby, z których mogę czerpać wciąż i wciąż od nowa. To niezależność, uznanie i ogrom szans w zasięgu ręki. To nauka od najlepszych i najwspanialszy na świecie coaching. Sposób na życie, który wchodzi w krew, uzależnia i czyni je pełniejszym, głębszym i szczęśliwszym.
       
To wybór, który polecam bez wahania. Absolutnie wszystkim!Michal Pyzik

MPyzik

Wolontariat w Fundacji Aktywności Obywatelskiej był dla mnie niesamowitą przygodą, pozwolił mi  poznać wiele ciekawych i radosnych osób, zarażających pozytywną energią oraz pogodą ducha. Dzięki wolontariatowi mogłem poznać samego siebie, swoje mocne i słabe strony. Praca wolontariusza pomogła mi otworzyć się na ludzi, nabyć dużej pewności siebie, a także nauczyła mnie odpowiedzialności oraz dobrej organizacji czasu. Umiejętności zdobyte podczas wolontariatu, były dla mnie niezbędne przy podjęciu pierwszej pracy ale wykorzystuję je również w zwykłym codziennym życiu. 

 

 

 

 

 Piotr Dyjak

PDyjak

Cieszę się, że mogłem być wolontariuszem. Dlaczego? Dlatego, że wolontariat pozwala na rozwijane różnych umiejętności. Realizowanie zadań z innymi ludźmi uczy cierpliwości, otwartości na inne poglądy oraz umiejętności słuchania. Wolontariat uczy też odpowiedzialności i terminowości w realizowaniu zadań. Możliwość współpracy z innymi ludźmi rozszerza horyzonty, pozwala uczyć się od siebie nawzajem. Poza tym, chyba nic nie daje takiej satysfakcji, jak obserwowanie pozytywnych efektów aktywności podejmowanych przez Twoją organizacji i świadomości, że dołożyłeś do tego swoją - choćby nawet małą - cegiełkę.

 

 

 

 

 


Wolontariat wspieramy w ramach projektów:"Volunteering - code of Active Citizenship" współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europa dla Obywateli oraz "Kod do Rozwoju" współfinansowanego ze środków IBM Polska Sp. z o.o. 

KATALOG INICJATYW ODDOLNYCH

Zmiana adresu biura

czwartek, 05 maj 2016 16:18

Zapraszamy do naszego nowego biura – ul. Dolna 3-go Maja 6/3. Adres mailowy oraz telefon Fundacji pozostał bez zmian.

Bezpłatne koncerty muzyki klasycznej

piątek, 29 kwiecień 2016 16:04

Fundacja Aktywności Obywatelskiej zachęca młodzież zamieszkałą w dzielnicach Czechów
i LSM do udziału w bezpłatnych koncertach muzyki klasycznej.  Program składa się z najpiękniejszych arii i duetów z oper W. A. Mozarta: „Wesele Figara”, „Don Giovanni”, „Cosi fan tutte” i „Czarodziejski flet”. Wykonawcami będą profesjonalni soliści Grzegorz Pazik - baryton i Ewa Lalka - sopran oraz akompaniatorka: Karolina Hordyjewicz. Wydarzenie zostało przygotowane z myślą o młodych osobach, dla których muzyka klasyczna, w tym operowa, wydaje się być nudna. Chcemy przełamywać te stereotypy i zachęcać młodzież do poznawania i polubienia tego typu muzyki.