Projekt jest realizowany od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. Celem projektu jest kształtowanie wśród młodzieży z terenu lubelskich dzielnic Czechów i LSM potrzeby stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

O wolontariacie w Kownie

czwartek, 14 kwiecień 2016 22:30

Ponad 100 osób z 9 krajów wzięło udział w międzynarodowej konferencji, która odbyła się 1 kwietnia br. w Kownie (Litwa). Konferencja była podsumowaniem projektu „Volunteering – Code of Active Citizenship” współfinansowanego z Programu Europa dla Obywateli.

Serdecznie zapraszamy aktywnych mieszkańców, liderów, działaczy społecznych, wolontariuszy z powiatu Biłgoraj i Tomaszów Lubelski do udziału w nowym projekcie „Aktywni w społeczności”.

Zapraszamy wszystkich, którzy działają na rzecz swoich społeczności lokalnych oraz mają ciekawe pomysły i wspólnie z innymi mieszkańcami chcieliby je zrealizować.

Oferujemy ciekawe warsztaty, sfinansowanie inicjatyw i pomysłów, nabycie kompetencji społecznych oraz ciekawe spędzenie wolnego czasu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2016.

Kod do rozwoju

wtorek, 01 marzec 2016 03:57

Projekt realizowany jest w okresie październik 2015 –  czerwiec 2016 r. w partnerstwie z Urzędem Miasta Lublin. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnej koncepcji wolontariatu w Lublinie jako szansy na zbudowanie społeczności wolontariuszy oraz rozwinięcie potencjału ludzi młodych jako szansa dla rozwoju Miasta. Działania, jakie zostały przewidziane w projekcie to działania na rzecz lokalnego rynku pracy, poprzez m.in. wdrażanie młodych ludzi w rynek pracy - warsztaty w szkołach i na uczelniach, wolontariat w Urzędzie Miasta Lublin, wolontariat inicjatyw oddolnych dla pracowników Urzędu Miasta Lublin i promocję wolontariatu na Targach Zaangażowania Obywatelskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków IBM Polska Sp. z o.o. 

KOD DO ROZWOJU – rekrutacja Szkół

wtorek, 01 marzec 2016 03:53

Serdecznie zapraszamy lubelskie Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz Uczelnie do udziału w projekcie „Kod do Rozwoju”.

W ramach przewidzianych działań proponujemy Szkołom i Uczelniom bezpłatne warsztaty dla Młodzieży/Studentów, które dotyczyć będą zmian na rynku pracy, strategicznych kierunków rozwoju Miasta Lublin w kontekście zmieniającego się rynku, rozwoju gospodarki, zawodów przyszłości i umiejętności, jakie młodzi ludzie winni zdobywać, by Lublin był miastem konkurencyjnym, atrakcyjnym jako rynek pracy dla ludzi młodych.

„Witamina L jak LUBLIN”

wtorek, 16 luty 2016 19:31

Projekt jest realizowany od 1 lutego do 30 czerwca 2016 r. Główny jego cel stanowi temat Lublina i procesu zmian dokonujących się w otaczającej rzeczywistości, w tym warunków życia przed kilkudziesięcioma laty i obecnie oraz rozwijanie tożsamości lokalnej i rodzinnej młodych ludzi. Projekt kierowany jest do grupy 600 dzieci w wieku przedszkolnym. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację cyklu bezpłatnych warsztatów prezentujących dzieciom miasto, w którym żyją oraz zmiany, jakie zaszły w otoczeniu na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Poznanie czasów, w których żyli dziadkowie dzieci będzie inspiracją do odkrycia historii rodzinnych i stworzenia (być może pierwszego w życiu) drzewa genealogicznego. Działania w projektach obejmą w sumie 20 przedszkoli na terenie Lublina.

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Lublin.

Zapraszamy lubelskie Przedszkola do udziału w projekcie „Witamina L jak LUBLIN”. Ruszamy z rekrutacją Przedszkoli, które są chętne, by Ich Przedszkolaki wzięły udział w bezpłatnych zajęciach!

Zakończyliśmy realizację projektu „Polacy też komponują!” realizowanego przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspólnie ze Stowarzyszeniem DĄB w Ciosmach i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju zorganizowaliśmy cztery koncerty prezentujące pieśni polskich kompozytorów. Odbiorcami koncertów byli uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjów  w Bukowej, Hucie Krzeszowskiej i Harasiukach – w sumie w koncertach wzięło udział 687 osób! Każdy koncert był poprzedzony warsztatami, podczas których dzieci i młodzież zapoznawała się z sylwetkami kompozytorów, ich twórczością i stylem muzycznym. W warsztatach wzięło udział w sumie 702 osoby. Na koncertach uczniowie mieli okazję posłuchać muzyki „na żywo”

Jak zmienił się Lublin? Wernisaż

wtorek, 15 grudzień 2015 03:11

Serdecznie zapraszamy na wernisaż podsumowujący akcję „Przynieś starą fotografię!”,
w ramach której Mieszkańcy Lublina mieli okazję realnie włączyć się w obchody Jubileuszu 700-lecia lokacji Lublina.

Wernisaż jest podsumowaniem pierwszego etapu realizacji projektu „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji miasta”, w który włączyło się wiele instytucji związanych z Lublinem, m.in. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Lubelskie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Archiwum Państwowe w Lublinie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Jak zmienił się Lublin? Wernisaż

wtorek, 15 grudzień 2015 03:11

Serdecznie zapraszamy na wernisaż podsumowujący akcję „Przynieś starą fotografię!”,
w ramach której Mieszkańcy Lublina mieli okazję realnie włączyć się w obchody Jubileuszu 700-lecia lokacji Lublina.

Wernisaż jest podsumowaniem pierwszego etapu realizacji projektu „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji miasta”, w który włączyło się wiele instytucji związanych z Lublinem, m.in. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Lubelskie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Archiwum Państwowe w Lublinie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.