Święta Wielkanocne 2021

poniedziałek, 29 marzec 2021 15:00

Szanowni Państwo,

Niech te Święta Wielkanocne dadzą Wam nadzieję i wiarę.
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz smacznego święconego jajka.

Życzy Zespół Fundacji

wielkanoc2021

Senior przystępuje do klubu

poniedziałek, 22 luty 2021 21:50

Czym był klub w dawnym stylu? Miejscem spotkań, inteligentnej dyskusji, kulturalnego spędzenia czasu, często łączył ludzi ze wspólną pasją. Klub to wygodny fotel, dobrane towarzystwo, filiżanka kawy. Z czym klub kojarzy się dzisiaj?

Lubelskie Kluby Seniora stanowią miejsca spotkań i integracji, rozwoju, podtrzymywania nabytych umiejętności lub nauki nowych. Obecnie działa kilkanaście tego typu placówek, nie licząc podmiotów prowadzonych przez poszczególne organizacje pozarządowe. Seniorzy niegotowi pokonywać długą drogę po mieście mają do nich łatwy dostęp, ponieważ rozsiane są dość proporcjonalnie po całym Lublinie.

Uczestnictwo w zajęciach klubowych jest bezpłatne. Oferta Klubów obejmuje m.in: zajęcia prozdrowotne: masaże, gimnastyka ogólnorozwojowa, porady i wykłady z zakresu promocji zdrowia, zajęcia edukacyjne, gry i zabawy rozwijające sprawność intelektualną, treningi pamięci, zajęcia komputerowe, spacery, wycieczki i zabawy taneczne – zależnie od Klubu. Osobom bardziej wymagającym intelektualnie albo posiadającym wyjątkowe pasje można polecić domy kultury, Uniwersytet Drugiego Wieku i podobny Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W Seniorach siła! – zakończenie projektu

poniedziałek, 21 grudzień 2020 16:37

Projekt „W Seniorach siła!” dobiega końca razem z zakończeniem bieżącego roku 2020. Roku trudnego, gdy wszelka aktywność wymagała odwagi wyjścia na zewnątrz, ostrożności, ciągłych zmian planów tak, aby zmieścić wszystkie działania w granicach wyznaczonych obostrzeniami sanitarnymi.

Seniorzy biorący udział w projekcie wykazali się odwagą, optymizmem, przyjmując zaistniałą sytuację jako kolejną trudność, którą trzeba przetrwać, i z którą trzeba po prostu sobie radzić. Nikt z uczestników nie zrezygnował z udziału w warsztatach, z wizyt studyjnych – najbardziej oczekiwanej części projektu – ani z wolontariatu. Nieformalni opiekunowie podjęli swoje zadania odpowiedzialnie, ze zwykłym zaangażowaniem. Przyniosło to korzyść im samym, ale też podopiecznym. Dla osób pozostających w większej niż zazwyczaj izolacji każde odwiedziny, każda obecność drugiego człowieka miała większe znaczenie w tym roku niż kiedykolwiek indziej. Ograniczenia nie pozwoliły zorganizować Gali Pomocy podsumowującej projekt, gdy uczestnicy ze wszystkich grup wraz z podopiecznymi mieli spotkać się podczas dużego wydarzenia. W to miejsce została wydana publikacja informacyjno-edukacyjna będąca poradnikiem seniora. Publikację będzie można pobrać ze strony Fundacji Aktywności Obywatelskiej.

Dzięki dzielnej postawie Seniorów i staraniom całego zespołu zostały osiągnięte wszystkie cele projektu. Projekt spotkał się z uznaniem i przyniósł uczestnikom zadowolenie. Wiele osób życzy na Nowy Rok sobie i Fundacji następnych podobnych działań i bezpośrednich spotkań. Oby te dobre życzenia przyniosły efekt w postaci kolejnego udanego projektu i dalszego rozwoju Centrum Aktywności Seniora i Seniorki CZAS. Przebieg projektu pokazał uczestnikom i wszystkim zainteresowanym, że w seniorach drzemie istotnie wielka siła. Oby mieli okazję wykorzystać ją w przyszłym roku razem z Fundacją.

Projekt „W Seniorach siła!” jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Senior otrzymuje wsparcie rzeczowe i psychologiczne

poniedziałek, 21 grudzień 2020 16:35

Wszystkie formy aktywności proponowane osobom starszym wydają się atrakcyjne pod warunkiem zabezpieczenia podstaw bytowych. Niska emerytura, brak zdrowia, samotność i poczucie opuszczenia, rozterki: czy zapłacić czynsz, czy wykupić leki są aż za dobrze znane niektórym.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się do ośrodków pomocy społecznej. Tam zależnie od potrzeby mogą uzyskać zasiłki albo świadczenia stałe, osoby niesamodzielne mogą też mieć zapewnione usługi opiekuńcze. Pracownik ośrodka pomocy społecznej z reguły przeprowadza szczegółowy wywiad co do dochodów, warunków mieszkaniowych, sytuacji rodzinnej itp. i na tej podstawie przyznaje wsparcie. Numery telefonów lubelskiego MOPR dostępne są na stronie https://mopr.lublin.eu/?id=adresy/mopr Seniorzy niepełnosprawni mogą korzystać ze wszystkich form wsparcia przysługujących bez względu na wiek, zależnie od stopnia niepełnosprawności. Pod numerem 81 466 53 90 można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wsparcia niepełnosprawnych przez MOPR.

Caritas oferuje pomoc w zapewnieniu leków, rehabilitacji, odzieży, żywności oraz wsparcie psychologiczne. Aby skorzystać ze wsparcia należy wypełnić wniosek do pobrania na stronie https://lublin.caritas.pl/potrzebuje-pomocy/pomoc-dla-seniorow/; pomoc będzie dopasowana do potrzeb seniora. Tel: 81 532 95 71

Senior korzysta z Internetu

poniedziałek, 21 grudzień 2020 16:34

W czasie pandemii, gdy zostaliśmy zmuszeni spędzać w domu więcej czasu, niż jest to dla nas komfortowe, Internet stał się jednym z głównych środków komunikacji, zakupów, kontaktów z urzędami. Izolacja dotknęła szczególnie Seniorów, jako grupę pod specjalną ochroną. Osoby starsze ponoszą jednak psychiczne koszty swojego bezpieczeństwa, dlatego warto, by korzystali z okazji i nabierali umiejętności informatycznych albo rozwijali te, które posiadają, aby nie stracić kontaktu ze światem zewnętrznym oraz zminimalizować poczucie osamotnienia i bezradności.

Nadal jednak należy uczulać na umiejętne korzystanie z zasobów sieci. Nigdy zbyt wiele nie ujawniajmy o sobie. Nie wiadomo, do czego podawane przez nas informacje będą wykorzystane. Na pewno nigdy nie podawajmy nikomu danych osobowych, loginów ani haseł. Nigdy nie należy klikać w linki przesyłane pocztą e-mailową albo facebookiem. Nie trzeba dawać się zastraszyć karą pieniężną czy urzędową za niedostosowanie się do poleceń, groźbą utraty oszczędności czy innymi pomysłami internetowych szantażystów. Najbezpieczniej jest zaczerpnąć jak najwięcej informacji o osobach, firmach, instytucjach, które szukają z nami kontaktu i sprawdzić ich rzetelność. Róbmy zakupy na sprawdzonych stronach poszczególnych firm albo na wiarygodnych portalach ogłoszeniowych czy aukcyjnych. Dorze jest odnaleźć kontakt do firmy i zadzwonić, aby upewnić się o jej rzetelności. Należy na to kłaść szczególny nacisk, Seniorzy bowiem pamiętają czasy bez domofonów, czasy danych adresowych zamieszczanych w książce telefonicznej. To grupa nienawykła do powszechnej ostrożności.

Senior spędza czas poza domem

poniedziałek, 14 grudzień 2020 22:14

Oferta zajęć dla lubelskiego Seniora jest przebogata. Jednak kreatywność uczestników projektu „W Seniorach siła!” poszerzyła możliwości aktywnego spędzania czasu o kolejne pomysły, opracowane podczas zajęć. Jeśli ktoś ma ochotę samemu organizować sobie czas, posiada wybór aktywności szerszy niż mogłoby przyjść na myśl. Są miejsca, których zwiedzanie nie musi zależeć od działalności klubów czy organizacji, ponieważ Senior śmiało może wyruszyć na poznawanie Lublina i jego okolic samodzielnie lub w małym, dobranym towarzystwie. Jakie ciekawe zajęcia w plenerze można wymyślić? Oto propozycje uczestników projektu:

Dynamicznie rozwijała się sytuacja tej jesieni, jeśli chodzi o działania podejmowane w ramach projektu „W Seniorach siła!”. Odbyły się zaplanowane spotkania grup wsparcia. Odbyły się wszystkie wizyty studyjne. Uczestnicy – nieformalni opiekunowie osób z graniczoną samodzielnością - dzielnie wywiązują się z podjętych dobrowolnie obowiązków.

Stan epidemii wymusza jednak zmiany. Ponieważ trudno przewidzieć, czy do końca roku zostanie zniesiony zakaz organizacji spotkań, nie odbędzie się przewidziana na grudzień uroczysta Gala podsumowująca cały projekt. Aby jednak pozostał trwały ślad po zakończeniu projektu, zostanie wydana publikacja edukacyjna dla seniorów. Publikacja będzie rodzajem podręcznika – poradnika aktywnego seniora informująca o formach aktywności, jakie miasto Lublin oraz działające w nim organizacje oferują osobom starszym. Publikacja zostanie wydana przed zakończeniem projektu, w grudniu br. Będzie dostępna w formie papierowej i elektronicznej, do pobrania na stronie internetowej Fundacji Aktywności Obywatelskiej. Powiadomimy o terminie, kiedy będzie można zapoznać się z naszą publikacją.

Projekt „W Seniorach siła!” jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Okres realizacji Projektu: 01.11.2020- 31.12.2021 r.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia zamieszkałych w gminach z podregionu radomskiego województwa mazowieckiego

Grupę docelową stanowi 86 (60 K i 26 M) osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym pochodzących z podregionu radomskiego, w tym min:

- osoby niepełnosprawne

- osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do wsparcia pomoc społecznej

- osoby o których mowa w art 1 ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, min:  bezdomni, uzależnieni, chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni, z zakładów karnych, uchodźcy, osoby niepełnosprawne

- osoby zaliczające się do III profilu pomocy

- osoby korzystające z PO PŻ

Okres realizacji Projektu: 01.11.2020- 31.12.2021 r.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia zamieszkałych w gminach z podregionu radomskiego województwa mazowieckiego

Grupę docelową stanowi 86 (60 K i 26 M) osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym pochodzących z podregionu radomskiego, w tym min:

- osoby niepełnosprawne

- osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do wsparcia pomoc społecznej

- osoby o których mowa w art 1 ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, min:  bezdomni, uzależnieni, chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni, z zakładów karnych, uchodźcy, osoby niepełnosprawne

- osoby zaliczające się do III profilu pomocy

- osoby korzystające z PO PŻ

Seniorzy w misji Wolontariat opiekuńczy

środa, 28 październik 2020 23:29

Na pierwszy rzut oka projekt „W Seniorach siła!” stawia uczestnikom duże wymagania. Szkolenia, wizyty studyjne oraz opieka nad osobami z ograniczoną samodzielnością to działania pochłaniające dużo czasu i energii, do tego dochodzi zmaganie z epidemią, a odporności, tej psychicznej, seniorzy nie miewają na pozór tak wiele jak ludzie młodzi. Czy na pewno?

Zaangażowanie uczestników projektu w działania oraz sumienne wywiązywanie się z podjętych zobowiązań przeczy temu stereotypowi. Uczestnicy zapytani o opinię opowiadają chętnie, nawet z entuzjazmem o swoich doświadczeniach.

Czy motywem podjęcia wolontariatu senioralnego może być egoizm? Okazuje się, że tak. Można mieć tak dużą potrzebę pomagania innym, kontaktów, relacji i dawania czegoś od siebie, że sprawowanie opieki staje się przyjemnością i spełnieniem. Dochodzi też poczucie wymiany: pomagam, bo rozumiem, że kiedyś mogę potrzebować pomocy i chciałabym ją otrzymać na takim poziomie empatii oraz życzliwości, jaki sam(a) prezentuję.